Rejestracja

3 proste kroki

1. Przejdź do swojej skrzynki pocztowej.

2. Znajdź email wysłany od:

Marek [info@kalkulatorremontu.pl] ,

z tytułem: Potwierdź dostęp do Kalkulator Remontu„.

3. Kliknij w czerwony przycisk Potwierdź subskrypcje Kalkulatora Remontu„.

Nie masz takiego maila?

Sprawdź folder SPAM!